Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk (SSO Katwijk) wordt Stichting Sport Promotie Katwijk (SSK)

Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk (SSO Katwijk) is vanaf 2012 actief voor de Katwijkse Sport. Stichting Sportpromotie Katwijk (SSK) is vanaf 2016 actief voor de Katwijkse Sport. Hoewel de doelstelling van SSO Katwijk met name is ingegeven door het Ondernemersfonds Katwijk zijn er tal van raakvlakken met SSK. Zeker als het gaat om de collectieve ondersteuning van de Katwijkse sportverenigingen en instellingen.

Om die reden is in 2019 door de besturen van de hiervoor genoemde stichtingen het initiatief genomen om na te gaan of het belang van de Katwijkse sportverenigingen en instellingen niet in gezamenlijkheid kan worden gedaan. Dit alles heeft onlangs geresulteerd in het samengaan van beide stichtingen c.q. het opheffen van SSO Katwijk.

De naam van de nieuwe stichting is/blijft: Stichting Sportpromotie Katwijk.

De aangepaste statuten van SSK zijn notarieel gepasseerd waarbij onder andere de doelstelling van SSO Katwijk is ingepast in de (nieuwe) statuten.

Projecten

Het bestuur SSO Katwijk heeft getracht in de afgelopen 8 jaar de doelstelling(en) van SSO Katwijk zo goed als mogelijk uit te dragen en wel:

SSO Katwijk beheert een fonds van gelden – opgebracht middels een gemeentelijke opslag van 10% op de OZB – van en voor sportverenigingen en instellingen binnen de gemeente Katwijk.

SSO Katwijk faciliteert gemeenschappelijke projecten ten behoeve van alle Katwijkse sportverenigingen en instellingen.

Met genoegen kijkt het bestuur terug op de jaarlijkse (herhalings)cursus ‘reanimeren en bedienen AED’. Deze cursus was een schot in de roos met de jaarlijkse deelname van zo’n 200-250 Katwijkse sportvrijwilligers. Mede dankzij deze cursus zijn tal van levensreddende handelingen verricht.

Maar ook de kosteloos aangeboden EHBO cursussen, de donaties BHV cursus, Katwijkse Sportverkiezing en Watersportdag Katwijk waren doelen die van harte werden ondersteund.

Stichting Sportpromotie Katwijk wordt alle succes gewenst als belangen- en promotieorganisatie voor de Katwijkse sportsector.