Sportakkoord ondertekend

Afgelopen vrijdagavond is tijdens de Avond van de Sport het lokaal Sportakkoord ondertekend. Ruim 25 lokale organisaties tekenden het akkoord. Namens de gemeente heeft sportwethouder Adger van Helden het akkoord getekend.

Afgelopen vrijdagavond is tijdens de Avond van de Sport het lokaal Sportakkoord ondertekend. Ruim 25 lokale organisaties tekenden het akkoord. Namens de gemeente heeft sportwethouder Adger van Helden het akkoord getekend. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het lokaal sportakkoord. Dit akkoord is een lokale uitwerking van het Nationaal Sportakkoord waarin kennis en ondersteuning beschikbaar is gesteld door het ministerie van VWS, vereniging Sport en Gemeente en het NOC*NSF. Samen met diverse lokale verenigingen en organisaties is het lokaal sportakkoord tot stand gekomen. Met als doel dat iedereen in Katwijk met plezier kan deelnemen aan sport en bewegen.

Wethouder Adger van Helden: ”Diverse verenigingen en organisaties hebben onder begeleiding van een sportformateur hard gewerkt aan het akkoord. Met elkaar hebben we nagedacht wat al goed gaat en waar het nog verbeterd kan worden. Nu gaan we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen in Katwijk zonder drempels en met plezier kan meedoen aan sport en bewegen. Een doel dat helemaal past bij de opgaven uit de maatschappelijke agenda.”

Experimenten en challenges

Per opgave zijn experimenten benoemd en uitgewerkt in challenges. In 2020 wordt gestart met de uitvoering van de eerste challenges. Ook worden de experimenten door de werkgroepen verder uitgewerkt in nog meer challenges. Het sportakkoord is een groeimodel; het is mogelijk dat er tussentijds nieuwe partijen aanhaken en er kunnen altijd nieuwe experimenten en challenges worden toegevoegd.

Breed gedragen

Er zijn al veel verenigingen en organisaties die al meedoen aan het sportakkoord. Sportbedrijf Katwijk, Stichting Sportpromotie Katwijk, Welzijnskwartier en gemeente Katwijk vormen het kernteam. Daarnaast doen verschillende organisaties mee in de werkgroepen. Dit zijn Osaka, platform gehandicaptenbeleid Katwijk, HCC Catwijck, bridgeclub De Brug, Zorggroep Katwijk, Zorg en Zekerheid, platform Kokon, stichting tennispark ’t Kruithuisje, VV Katwijk, True beweegcoach, Katwijkse damclub, Rijnsburgse boys, De Brug, SKR, GGD Hollands Midden, Marente, ijsclub Voorwaarts Katwijk, Grasshoppers, directeurenconvenant, Bootcamp Katwijk, sportspeeltuin Dorpsweide, VV Valken ’68, AVR en Rabobank.

Tekst: Gemeente Katwijk