Ondersteunende Katwijkse sportorganisaties gaan samen

De twee organisaties die zich bezighouden met het ondersteunen en promoten van Katwijkse sportverenigingen gaan samen verder. Sport Ondernemersfonds Katwijk heeft besloten zichzelf op te heffen en op te gaan in Stichting Sportpromotie Katwijk. De beide besturen hebben daartoe vorig jaar het initiatief genomen, omdat zij denken dat het wel zo praktisch en overzichtelijk is om de krachten te bundelen.
„Op een gegeven moment zagen we de doelstellingen zo dicht bij elkaar liggen, dat we ons afvroegen: waarom niet mét elkaar”, zegt voorzitter Willem Guijt van Sportpromotie Katwijk. „Zeker omdat het voor een deel dezelfde mensen zijn. We kunnen bestuurlijk efficiënter gaan werken en wat kosten besparen doordat we niet twee afzonderlijke websites in de lucht hoeven te houden.”

Het sportondernemersfonds werd acht jaar geleden opgericht om gemeenschappelijke projecten op te zetten voor alle Katwijkse sportverenigingen- en instellingen. Een voorbeeld daarvan is een reanimatiecursus voor alle vrijwilligers. Daarvan deden er jaarlijks tweehonderd tot tweehonderdvijftig mee, met als resultaat in de praktijk ’tal van levensreddende handelingen’.

Geldbronnen

De stichting betaalt die activiteiten met de onroerendezaakbelasting die verenigingen zelf betalen, en die door de gemeente wordt doorgesluisd naar een fonds. Dat fonds blijft bestaan, maar wordt nu ondergebracht bij Sportpromotie Katwijk. „We dachten eerst dat het niet zou kunnen, omdat we andere geldbronnen hebben”, zegt Guijt. „Maar dat blijkt geen probleem te zijn, zolang de doelstelling van het ondernemersfonds maar terugkomt in de gezamenlijke organisatie.”

Stichting Sportpromotie Katwijk blijft cursussen aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van reanimatie. „Dat is een enorm succesnummer”, stelt voorzitter Guijt. „Vooral de kleinere clubs zijn er ontzettend blij mee. Niet alleen omdat zij zelf doorgaans te weinig slagkracht hebben om dit te organiseren, maar ook omdat de cursussen worden gegeven bij grotere clubs. Voor die vrijwilligers is dat een mooi kijkje in de keuken, hoe het er daar aan toe gaat.”

Zijn stichting werd vier jaar geleden opgericht om de lokale verenigingen beter onder de aandacht te brengen. Een belangrijk middel daarvoor is de organisatie van een jaarlijkse sportverkiezing met een bijbehorende uitreiking waar heel sportend Katwijk samenkomt. „Het wordt spannend of dat dit jaar in de gebruikelijke vorm kan doorgaan”, zegt Guijt. „Er zijn door het coronavirus niet heel veel aansprekende sportprestaties. En ik zie ons nog niet met drie- tot vierhonderd mensen in een klein zaaltje gaan zitten. Wellicht kunnen we daar nog een mooi alternatief voor bedenken.”

Bron: Leidsch Dagblad