Geen Sportverkiezingen Katwijk – Van Zessen Claer Avond van de Sport komt ook te vervallen

De Stichting Sportpromotie Katwijk (SSK) heeft besloten om dit jaar geen Sportverkiezingen Katwijk te organiseren. Tevens vervalt de afsluitende Van Zessen Claer Avond van de Sport. Het bestuur van de SSK denkt nog na om op een alternatieve wijze aandacht te besteden aan bijzondere sportprestaties en -ervaringen in 2020.

Het COVID-19-virus heeft ook voor sport & bewegen in het algemeen, en sportverenigingen en (top)sporters in het bijzonder, grote gevolgen. Veel sporters hebben niet, anders of aangepast hun sport kunnen uitoefenen. Veel evenementen en wedstrijden zijn van de Sportkalender geschrapt.

Dat maakt 2020 tot een bijzonder en onvolwaardig sportjaar met (te) weinig competitie en (te) weinig prestaties. Dat maakt vergelijken en waarderen lastiger dan ooit. Daarom is besloten om Sportverkiezingen Katwijk dit jaar niet te organiseren.

Daarmee vervalt ook de jaarlijkse Van Zessen Claer Avond van de Sport; het afsluitende evenement van de Sportverkiezingen Katwijk waarbij genomineerden, winnaars en publiek met alle egards in het zonnetje worden gezet. De laatstgehouden Avond van de Sport vond plaats op 24 januari 2020 jl. in een uitverkocht Dorpshuis in Valkenburg, met uitreiking van sportprijzen aan diverse sporters, bestuurders en bijzondere initiatieven. Tevens vond toen de ondertekening van het lokale Sportakkoord plaats.

Los van het bijzondere sportjaar lijkt het uitgesloten en niet passend om in januari 2021 een evenement te organiseren met 350 – 400 bezoekers.